IMAGE FLEXIBLE

Info Sifu Niaga: CUKAI PENDAPATAN – PERUBAHAN PADA CUKAI LAIN-LAIN PEMBAYAR CUKAI

Tahukah anda bahawa terdapat syarikat yang berstatus FLEXIBLE WORK ARRANGEMENT (FWA) yang diberikan oleh Talent Corporation Malaysia Bhd.?   Flexible Work Arrangement (FWA) boleh dilaksanakan oleh majikan seperti berikut:- a) Flexible Working hours – pekerja boleh memilih dan mengatur berapa jam sehari untuk bekerja selagi mereka dapat memenuhi tempoh bekerja yang ditetapkan dalam seminggu; b) Telecommuting – pekerja boleh bekerja …

AdminInfo Sifu Niaga: CUKAI PENDAPATAN – PERUBAHAN PADA CUKAI LAIN-LAIN PEMBAYAR CUKAI
tax 2

Info Sifu Niaga: CUKAI PENDAPATAN – PERUBAHAN PADA CUKAI INDIVIDU TAHUN 2014

Setiap tahun Menteri Kewangan akan membentangkan Belanjawan Negara di Parlimen. Setelah mendapat pandangan dan cadangan dari sektor korporat, sektor swasta mahupun input dari segenap lapisan masyarakat Malaysia maka Kementerian Kewangan akan merumuskan dan merangkumkan cadangan dan pandangan semua pihak untuk dijadikan asas belanjawan ataupun bajet Negara. Semua langkah-langkah ataupun perubahan kepada struktur cukai individu mahupun struktur cukai korporat dirangka berlandaskan …

AdminInfo Sifu Niaga: CUKAI PENDAPATAN – PERUBAHAN PADA CUKAI INDIVIDU TAHUN 2014
ayat quran 21julai

Admin
ayat quran 17july

Admin
feature_memorandum

Info Sifu Niaga: Elemen-Elemen didalam Memorandum Syarikat Menurut Akta Syarikat 1965

Sebagai seorang usahawan dan mempunyai syarikat sendiri, sudah tentulah kita biasa melihat dan menyebut tentang Memorandum & Artikel Syarikat.Apakah Memorandum & Artikel Syarikat ini? Kenapa ianya menjadi satu dokumen penting dan selalu dipinta oleh pihak Bank semasa ingin memohon pinjaman dan peguam semasa ingin membuat apa-apa perjanjian berkaitan syarikat?   Nantikan sisipan dan info dari Sifu Niaga pada masa akan …

AdminInfo Sifu Niaga: Elemen-Elemen didalam Memorandum Syarikat Menurut Akta Syarikat 1965
ayat quran 12 july

Admin
Out of Biz

Info Sifu Niaga: APAKAH MAKSUD LIKUIDASI ATAU SYARIKAT DALAM PENGGULUNGAN?

Syarikat dalam penggulungan ialah proses dimana syarikat dikumpulkan dan menyedari untuk membayar hutang pemiutang. DALAM KEADAAN APAKAH SESEBUAH SYARIKAT BOLEH DIGULUNGKAN OLEH MAHKAMAH? Menurut Akta Syarikat 1965 (Seksyen 218):- dalam hal ehwal syarikat untuk kepentingan mereka sendiri berbanding kepentingan ahli (pemegang saham) secara keseluruhan atau berlaku adil a) Syarikat telah melalui resolusi khas memutuskan supaya digulungkan oleh Mahkamah b) Apabila …

AdminInfo Sifu Niaga: APAKAH MAKSUD LIKUIDASI ATAU SYARIKAT DALAM PENGGULUNGAN?
hadis10july

Admin